Menkh Chenkh Kangnum Xachmeruki Arjev. Menkh Kamurj Enkh. Armen Ashotyan (26-10-2017)

«Մենք չենք կանգնում խաչմերուկի առջև, մենք կամուրջ ենք». Արմեն Աշոտյան
Icon A1plus
A1plus

Bolor Tesanyuter

  • Ditumner@

    99

  • Shares

Comments (19)

APER

Shutov...

Reply

Leave Reply