Կայքում խաղարկությաններին մասնակցելու համար հարկավոր է կատարել հետևյալ քայլերը՝

1

Գրանցվել կայքում՝ (Գրանցման գործընդհացը պարզ է և արագ):

2

Կատարել հանձնարարություններ և վաստակել միավորներ։ Հանձնարությունները կարող եք տեսնել անձնական էջում տեղադրված (հանձնարարություններ բաժնում)։ Միավորներ կարող եք վաստակել նաև ձեր ամենօրյա մուտքի համար և կայքում ընկերներ հրավիրելով։

3

Ընտրել խաղարկվող նվերները և կուտակած միավորներով մասնկացել խաղարկություններին։ Արդյունքների մասին կտեղեկանաք մասնակցությունից անմիջապես հետո։ Խաղարկվող նվերները տեղադրված են կայքի գլխավոր էջում: